آموزش مدلسازی سیستم های مخابرات دیجیتال با سیمولینک  

آموزش مدلسازی سیستم های مخابرات دیجیتال با سیمولینک


      این کتاب ، آموزش کامل و بی نظیری از مدلسازی سیستمم های مخابرات دیجیتال در سیمولینک ، شامل توضیحات کامل به همراه تصاویر شبیه سازی و تنظیمات آن را ارائه می کند و شامل سر فصل های زیر است:Digital Communications BER Performance in AWGN (BPSK and QPSK)Digital Communications BER Performance in AWGN (MPSK & QAM)Digital Communications BER Performance in AWGN (FSK and MSK)Digital Communications BER Performance in AWGN (BPSK in Fading)Digital Communications BER Performance in AWGN (FSK in Fading)Digital

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1