طراحی بازی کوچک MAZE با میکروکنترلر AVR  

طراحی بازی کوچک MAZE با میکروکنترلر AVR


طراحی بازی کوچک MAZE با میکروکنترلر AVR با زبان برنامه نویسی سی :مانعها (خطوط) فرو میریزند و شما باید با زدن دکمه های تعبیه شده از سفینه‌ی ستاره شکل خود نگه داری کنید. با تغییر مقدار پتاسیومتر می‌توانید بازی را سخت تر (ریزش سریع موانع) یا آسانتر کنید. با توجه به تعداد مانع ها و سطح بازی ، شما امتیاز خواهید گرفت.فایل گزارش پیاده‌ سازی کامل پروژه ، کدها ، فضای بازی در مجموعه قرار گرفته است.ببرای

ادامه مطلب  

طراحی بازی کوچک MAZE با میکروکنترلر AVR  

طراحی بازی کوچک MAZE با میکروکنترلر AVR


طراحی بازی کوچک MAZE با میکروکنترلر AVR با زبان برنامه نویسی سی :مانعها (خطوط) فرو میریزند و شما باید با زدن دکمه های تعبیه شده از سفینه‌ی ستاره شکل خود نگه داری کنید. با تغییر مقدار پتاسیومتر می‌توانید بازی را سخت تر (ریزش سریع موانع) یا آسانتر کنید. با توجه به تعداد مانع ها و سطح بازی ، شما امتیاز خواهید گرفت.فایل گزارش پیاده‌ سازی کامل پروژه ، کدها ، فضای بازی در مجموعه قرار گرفته است.ببرای

ادامه مطلب  

کد متلب حل مساله maze با استفاده از الگوریتم دایجسترا  

کد متلب حل مساله maze با استفاده از الگوریتم دایجسترا


کد متلب حل مساله maze با استفاده از الگوریتم دایجستراکد های متلب حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت به زبان انگلیسی است.برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست کد را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید.

ادامه مطلب  

کد متلب حل مساله maze با استفاده از الگوریتم دایجسترا  

کد متلب حل مساله maze با استفاده از الگوریتم دایجسترا


کد متلب حل مساله maze با استفاده از الگوریتم دایجستراکد های متلب حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت به زبان انگلیسی هستند.برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست کد را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید.

ادامه مطلب  

طراحی بازی کوچک MAZE با میکروکنترلر AVR  

طراحی بازی کوچک MAZE با میکروکنترلر AVR


طراحی بازی کوچک MAZE با میکروکنترلر AVR با زبان برنامه نویسی سی :مانعها (خطوط) فرو میریزند و شما باید با زدن دکمه های تعبیه شده از سفینه‌ی ستاره شکل خود نگه داری کنید. با تغییر مقدار پتاسیومتر می‌توانید بازی را سخت تر (ریزش سریع موانع) یا آسانتر کنید. با توجه به تعداد مانع ها و سطح بازی ، شما امتیاز خواهید گرفت.فایل گزارش پیاده‌ سازی کامل پروژه ، کدها ، فضای بازی در مجموعه قرار گرفته است.ببرای

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1