فایل کتابچه انگلیسی و ترجمه آن: کتابچه راهنمای عایق حرارتی  

فایل کتابچه انگلیسی و ترجمه آن: کتابچه راهنمای عایق حرارتی


فایل کتابچه انگلیسی 2001 و ترجمه آن:  THERMAL INSULATION HANDBOOK کتابچه راهنمای عایق حرارتی فایل ترجمه شامل 19 صفحه با فونت نازنین 14 بوده و کاملا ویریش شده است.ترجمه کاملا روان و بسیار دقیق و بوده و اشکال زیبا در آن بر فهم بیشتر این مقاله می افزاید.   مقدمه:انجمن عایق حرارتی افریقای جنوبی موسوم به (TIASA)، در حال حاضر تحت نظر AAAMSA فعالیت می کند که به ترویج و توسعه ی آن بخشی ا

ادامه مطلب  

فایل کتابچه انگلیسی و ترجمه آن: کتابچه راهنمای عایق حرارتی  

فایل کتابچه انگلیسی و ترجمه آن: کتابچه راهنمای عایق حرارتی


فایل کتابچه انگلیسی 2001 و ترجمه آن:  THERMAL INSULATION HANDBOOK کتابچه راهنمای عایق حرارتی فایل ترجمه شامل 19 صفحه با فونت نازنین 14 بوده و کاملا ویریش شده است.ترجمه کاملا روان و بسیار دقیق و بوده و اشکال زیبا در آن بر فهم بیشتر این مقاله می افزاید.   مقدمه:انجمن عایق حرارتی افریقای جنوبی موسوم به (TIASA)، در حال حاضر تحت نظر AAAMSA فعالیت می کند که به ترویج و توسعه ی آن بخشی ا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1